Tietosuoja

Tervetuloa Offlex Oy:n internet-sivuille! Käyttämällä Offlex Oy:n tai sen tytäryhtiöiden (jäljempänä yhdessä tai erikseen ”Offlex Oy”) sivustoa sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja ja yksityisyydensuojaa.

TIETOSUOJAPOLITIIKKA

Offlex Oy käsittelee henkilötietoa soveltuvan tietosuojalainsäädännön, kuten Euroopan Unionin (EU) yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tietosuoja on tärkeää meille, työntekijöillemme, asiakkaillemme, toimittajillemme sekä muille yhteistyötahoille. Offlex Oy:n tietosuojapolitiikan tavoite on asettaa korkeat ja johdonmukaiset periaatteet sen varmistamiseksi, että työntekijät, asiakkaat, toimittajat sekä muut yhteistyötahot voivat luottaa siihen, että kunnioitamme ja suojaamme heidän tietosuojaansa. Toisena tavoitteena on hallita laki- ja vaatimuksenmukaisuusriskejä sekä tähän liittyviä brändi- ja maineriskejä. Tämä tietosuojapolitiikka ei vaikuta mahdollisten lakien ja viranomaisvaatimusten edellyttämien henkilötiedon keräämiseen ja käyttöön liittyvien tiukempien sääntöjen tai lisäkontrollien toteuttamiseen. Mahdollisissa ristiriitatapauksissa noudatetaan paikallista lainsäädäntöä.

Tietojen kerääminen ja evästeet

Sivustolla käytettäviä cookie- eli evästetiedostoja käytetään siten, että palvelun käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata. Evästeitä käytetään mm. mittaus- ja tutkimustarkoituksiin verkkosivuston käytön tyypin ja määrän selvittämiseksi. Offlex Oy ei käytä evästeitä käyttäjän henkilöllisyyden selvittämiseen. Offlex Oy ei myöskään yhdistä IP-osoitetta käyttäjään tai kerää mitään tietoja, joista käyttäjän henkilöllisyys selviää suoraan, ellei näitä tietoja ole vapaaehtoisesti lähetetty verkkolomakkeilla Offlex Oy:n verkkosivustossa vieraillessa. Keräämme käyttäjien vapaaehtoisesti antamia yksilöiviä tietoja, kuten nimiä, sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita. Tällöin Offlex Oy voi linkittää evästeisiin tallentuneet tiedot mahdollisiin henkilökohtaisiin tunnistetietoihin, joita olet voinut välittää. Evästeitä voidaan käyttää myös yrityksille suunnattuun suoramarkkinointiin tai käyttäjäluetteloihin perustuvaan markkinointiin sekä uudelleenmarkkinointiin (remarketing). Evästeet eivät mahdollista käyttäjän päätelaitteen tallennuslaitteen, kuten kovalevyn tietojen tarkastelua tai kopioimista. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden vastaanoton Internet-selaimensa asetuksista käsin, mutta se voi aiheuttaa sivujen toimimattomuutta eikä näin ollen ole suositeltavaa. Käyttäjä voi milloin tahansa poistaa Internet-selaimensa tallentamat evästetiedostot päätelaitteeltaan. Käyttäjille voidaan kohdentaa käyttäjäluetteloihin perustuvaa markkinointia kolmannen osapuolen palveluntarjoajien (esim. Google) järjestelmiä hyödyntäen. Käyttäjäluetteloihin perustuvassa markkinoinnissa hyödynnetään tällä sivustolla käytetyistä käyttäjäevästeistä laadittuja listoja. Käyttäjäluetteloihin perustuvassa markkinoinnissa noudatetaan mm. Google Inc:in aihepiiriin perustuvan mainonnan mainostuskäytäntöä, jonka viimeisin versio on luettavissa osoitteessa http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=fi&answer=143465 Käyttäjä voi halutessaan hallinnoida käyttäjäluetteloihin perustuvaa markkinointia Your Online Choices -sivustolla: http://www.youronlinechoices.com/fi/. Google-markkinoinnin mainosvalintojen hallintatyökalu löytyy myös osoitteesta: http://google.com/ads/preferences.

Sivustoanalytiikka

Tällä sivustolla käytetään sivustoanalytiikkajärjestelmiä – esimerkiksi Google Analyticsia, joka on Google Inc:n ("Google") ylläpitämä verkkoanalyysipalvelu. Sivustoanalytiikkajärjestelmät käyttävät evästeitä (tekstitiedostoja) sivuston käytön analysoimiseen. Evästeeseen lisätyt tiedot (kuten IP-osoite) välitetään palveluntarjoajalle ja tallennetaan heidän palvelimilleen. Tietojen avulla sivustoanalytiikkajärjestelmät arvioivat verkkosivuston käyttöä, koostavat käyttöraportteja verkkosivuston omistajalle sekä tarjoavat muita palveluita liittyen verkkosivuston aktiviteetteihin ja Internetin käyttöön. Palveluntarjoajat voivat myös luovuttaa tiedot kolmansille osapuolille, jos laki velvoittaa siihen, tai jos kolmas osapuoli käsittelee tietoja heidän puolestaan. Palveluntarjoajat eivät yhdistä käyttäjän IP-osoitetta muihin tietoihinsa. Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksista, mutta tällöin verkkosivujen toiminnallisuudessa voi olla puutteita. Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksytte, että sivustoanalytiikkajärjestelmät käsittelevät evästetietojanne ja välittämiänne henkilötietoja edellä kuvatulla tavalla ja edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

Muutokset yksityisyydentietosuojakäytäntöön

Offlex Oy voi muuttaa tätä yksityisyydentietosuojakäytäntöä tai muuttaa, muokata tai evätä pääsyn sivustoon tai sivuston sisältämiin tietoihin milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Offlex Oy julkaisee muutetun tietosuojakäytännön tällä verkkosivustolla. Kaikki muutokset otetaan käyttöön sinä päivänä, jolloin Offlex Oy julkaisee uusitun tietosuojakäytännön verkkosivustossaan.

Käyttöoikeudet

Offlex Oy myöntää sinulle tässä dokumentissa lueteltujen ehtojen sekä kaikkien sovellettavissa olevien lakien ja säädösten mukaisen oikeuden tarkastella ja ladata Offlex Oy:n verkkosivustolla olevaa aineistoa vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, edellyttäen, että käyttäjänä säilytät kaikki alkuperäisen aineiston sisältämät tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeustiedot kaikissa aineistoista ottamissasi kopioissa. Kaikki oikeudet, joita ei tässä dokumentissa nimenomaisesti myönnetä, pidätetään.

Immateriaalioikeudet

Kaikki palveluun liittyvät immateriaalioikeudet (esimerkiksi tekijänoikeudet, tavaramerkit ja domain-nimet) kuuluvat teoksen laatijalle, Offlex Oy:lle tai sen yhteistyötahoille. Mitään verkkosivujen tietoa ei saa esittää, monistaa, kopioida, siirtää, toimittaa edelleen, tallentaa, muuttaa, levittää, julkaista, käyttää uudelleen, lisensoida, myydä tai käyttää muulla tavalla kaupallisiin tarkoituksiin ilman tekijänoikeuden omistajan, Offlex Oy:n tai sen yhteistyötahon ennalta antamaa kirjallista suostumusta. Sisältöä saa kuitenkin tallentaa tai ottaa siitä jäljennöksiä henkilökohtaiseen käyttöön. Kaikki aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet säilyvät niiden omistajalla. Jos Offlex Oy nimenomaisesti sallii sivuston käyttäjän ladata tai tulostaa internet-sivuilla julkaistuja tietoja, niiden käyttö ja julkinen esittäminen on sallittu myös julkisessa viestinnässä edellyttäen, että lähde ilmoitetaan.

Vastuut

Offlex Oy:n verkkosivustot ja niiden sisältö on Offlex Oy:n sivujen käyttäjille tarjoama palvelu. Offlex Oy tekee parhaansa, että sivuston sisältö olisi virheetöntä ja sivusto olisi käytössä jatkuvasti ja ilman häiriöitä. Tästä huolimatta Offlex Oy:n www-palvelun sisältö tarjotaan ”sellaisena kuin se on-” ja ”sellaisena kuin se on käytettävissä” – periaatteella. Offlex Oy ei anna mitään takuita sivuston sisällön oikeellisuudesta tai luotettavuudesta eikä sivuston keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta ja virheettömästä toiminnasta. Offlex Oy, sen lisenssinantajat, yhteistyöyritykset, vastuuhenkilöt tai työntekijät eivät ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä, välillisistä, odottamattomista tai satunnaisista vahingoista, jälkivahingoista, rangaistusvahingonkorvauksista tai mistään muista vahingoista, jotka johtuvat Offlex Oy:n www-sivuston tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai sivustolla olevista tiedoista tai ohjelmista. Offlex Oy:n www-sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille ja ylläpitämille sivuille tai sovellukseen, tällaisen viittauksen todetaan olevan yksinomaan käyttäjiä varten tarjolle asetettu palvelu. Offlex Oy ei sitoudu mihinkään tällaisesta sivusta, sovelluksesta, sen sisällöstä tai sisällön oikeellisuudesta johtuvaan vastuuseen. Siirtyessäsi tällaisille sivuille sovelletaan niissä kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. Offlex Oy pidättää oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia www-sivustoon.

Käyttäjän tuottama aineisto

Toimittamalla materiaalia (kuten tietoja, palautetta, kuvia, kysymyksiä, ideoita, tilauksia jne.) jollekin Offlex Oy:n palvelimista, esimerkiksi sähköpostitse tai Offlex Oy:n verkkosivuston välityksellä materiaalin toimittajana hyväksyt ja vahvistat seuraavat asiat: - aineisto ei sisällä mitään laitonta, uhkaavaa, kunniaa loukkaavaa, kansanryhmää vastaan kiihottavaa, pornografista, uskonnollisia vakaumuksia loukkaavaa, immateriaalioikeuksia rikkovaa tai muutoin julkaistavaksi kelpaamatonta materiaalia. - ennen aineiston siirtämistä olet ryhtynyt kohtuullisiksi katsottaviin toimenpiteisiin virusten tai muiden epäpuhtauksien tai tuhoavien elementtien löytämiseksi ja poistamiseksi - omistat aineiston ja/tai sinulla on rajoitukseton oikeus toimittaa se meille ja Offlex Oy saa julkaista aineiston kustannuksitta ja käyttää sitä tai mitä tahansa siinä mainittuja ideoita tuotteissaan korvauksetta, käyttörajoituksitta, mainitsematta lähdettä ja ilman maksu- tai vastuuvelvollisuutta - hyväksyt sen, ettet ryhdy oikeudellisiin siirtämiäsi aineistoja koskeviin toimenpiteisiin Offlex Oy:tä kohtaan ja sitoudut hyvittämään Offlex Oy:lle kaikki sille mahdollisesti aiheutuvat kulut ja vahingot, joihin mikä tahansa taho ryhtyy Offlex Oy:tä vastaan toimittamasi aineiston suhteen. Offlex Oy:llä on oikeus koska tahansa poistaa käyttäjien jättämää aineistoa. Offlex Oy ei ota minkäänlaista vastuuta, eikä sitä voida asettaa vastuuseen, jollekin palvelimistamme siirretystä aineistosta.

Sivuston muuttaminen

Offlex Oy pidättää oikeuden milloin ja mistä syystä tahansa muuttaa sivuston sisältöä tai estää pääsyn sivustolle tai rajoittaa sitä milloin tahansa tai lopettaa sivut siitä erikseen ilmoittamatta. Offlex Oy ei ole missään vastuussa käyttäjälle www-sivujensa muutoksista tai lopettamisesta.

Käyttöehtojen tarkistus

Offlex Oy pidättää oikeuden koska tahansa, ilman ennakkovaroitusta muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutokset tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun ne ovat näkyvissä verkkosivuilla.

Lisätiedot

Pitkäikäinen

Offlex on vuonna 1993 perustettu graafisen alan maahantuontiyritys. Se palvelee lähinnä pakkausteollisuuden flexo- ja syväpainoja sekä fleksolaattoja valmistavia yrityksiä.

Asiantunteva

Pakkausteollisuus luottaa Offlex:iin flexo-painamisen asiantuntijana.

Turvallinen

Offlex on luotettava, turvallinen ja asiantunteva nopean palvelun yhteistyökumppani.

Ympäristöystävällinen

Offlex kantaa huolta puhtaasta ympäristöstä kehittämällä jatkuvasti tuotevalikoimaansa.